Motivasi

Syahadat menurut para ulama banyak sekali maknanya. Ada yang mengatakan syahadat sebagai penyaksian. Syahadat merupakan […]